Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu -
aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego
bezrobocia
04.12.2018 więcej
Ogłoszenie
wypłata stypendiów EFS dla identyfikatorów 103a i 101a
została przesunięta z dnia 12.11.2018 r. na dzień 14.11.2018
r.
08.11.2018 więcej
Informacja
o wstrzymaniu naboru wniosków o zorganizowanie prac
interwencyjnych, przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach Programu
- aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego
bezrobocia
28.09.2018 więcej
Informacja
o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu -
aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi
28.09.2018 więcej
Informacja
o wstrzymaniu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie
stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu - Aktywizacja
zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
18.09.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków z rezerwy V
staż, prace interwencyjne, roboty publiczne, wyposażenie lub
doposażenie stanowiska pracy, dotacje, bon na zasiedlenie
11.09.2018 więcej
Ogłoszenie
o naborze wniosków o przyznanie środków Rezerwy Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (KFS)
24.08.2018 więcej
Informacja
o wstrzymaniu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie
stażu dla osób bezrobotnych
13.07.2018 więcej
Informacja
w okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Powiatowy
Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim będzie czynny w
następujących godzinach: 7:00 – 15:00
06.07.2018 więcej
Informacja
o wstrzymaniu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie
prac interwencyjnych
04.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się