Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
02.01.2018 więcej
Informacja
Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zaprasza pracodawców
zainteresowanych doposażeniem lub wyposażeniem stanowiska pracy
dla osób bezrobotnych do 30 roku życia do kontaktu.
14.11.2017 więcej
Informacja
o godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim
01.08.2017 więcej
Informacja
o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
28.07.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór
uzupełniający wniosków o zorganizowanie stażu dla osób
bezrobotnych, w ramach środków z Fundusz Pracy w terminie od
dnia 01.03.2017 r. do dnia 02.03.2017 r.
28.02.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego, w ramach środków z Fundusz
Pracy w terminie od dnia 21.02.2017 r. do dnia 24.02.2017 r.
20.02.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków
pracodawców o organizację robót publicznych w 2017 roku, w
ramach Fundusz Pracy w terminie od dnia 21.02.2017 r. do dnia
24.02.2017 r.
20.02.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków
o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych, w
ramach środków z Fundusz Pracy w terminie od dnia 21.02.2017
r. do dnia 24.02.2017 r.
20.02.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej, w ramach Fundusz Pracy w terminie od dnia
21.02.2017 r. do dnia 24.02.2017 r.
20.02.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków
o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, w ramach
środków z Fundusz Pracy w terminie od dnia 21.02.2017 r. do
dnia 24.02.2017 r.
20.02.2017 więcej
1234