2015-02-16

Bon zatrudnieniowy

Co to jest bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia?

Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu.

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu zatrudnieniowego?

Jeżeli jesteś:

  1. Osobą bezrobotną zarejestrowaną w wieku do 30 roku życia oraz
  2. Znalazłeś pracodawcę chętnego zatrudnić ją na okres 18 miesięcy

to możesz złożyć do starosty wniosek o bon zatrudnieniowy.

Jednocześnie przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r. poz. 149) - art. 66m