2014-03-20

Dział Finansowo-Księgowy DFK

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego (Główny księgowy) - Teresa Goździewska, telefon (29) 717-27-82 wew. 41, pokój nr 21
Inspektor - Anna Kajetaniak, telefon (29) 717-27-82 wew. 35, pokój nr 20
Pomoc administracyjna - Martyna Kluczek, telefon (29) 717-27-82 wew. 35, pokój nr 20