2014-03-20

Dział Organizacyjno-Administracyjny DOA

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego - Adam Jan Roszkiewicz, telefon (29) 717-27-82 wew. 42, pokój nr 22
Inspektor powiatowy - Marta Zbrzezna, telefon (29) 717-27-82 wew. 31, Sekretariat
Archiwista - Barbara Twardowska, telefon (29) 717-27-82 wew. 49, pokój nr 14
Inspektor - Elżbieta Czosnek, telefon (29) 717-27-82 wew. 44, pokój nr 18
Pomoc administracyjna - Iwona Kujawka, telefon (29) 717-27-82 wew. 44, pokój nr 18