Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja o zakończeniu naboru
wniosków o zawarcie umowy o refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych
18.04.2018 więcej
Informacja o wstrzymaniu naboru
wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób
bezrobotnych
18.04.2018 więcej
Przypomnienie o trwającym naborze wniosków
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
09.04.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków PO WER
staż, bon na zasiedlenie, wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy, szkolenie, dotacje. Nabory przewidziane do
wyczerpania środków finansowych.
06.04.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu RPO WM
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy
12.02.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach projektu RPO WM
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej
12.02.2018 więcej
Ogłoszenie o realizacji projektu RPO WM
O naborach wniosków na poszczególne formy będziemy informować
na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na naszej stronie.
29.01.2018 więcej
Ogłoszenie o realizacji projektu PO WER
Projekt będzie realizowany do 31.12.2019 r.
29.01.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków PO WER
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej. Nabór będzie trwał w dniach
14.11.2017-08.12.2017
14.11.2017 więcej
12345