Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków PO WER
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej. Nabór będzie trwał w dniach
14.11.2017-08.12.2017
14.11.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków PO WER
o przyznanie bonu na zasiedlenie. Nabór będzie trwał od
19.10.2017 do wyczerpania limitu środków.
19.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków PO WER
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Nabór będzie trwał w dniach
19.10.2017-10.11.2017
19.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków RPO WM
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy. Nabór będzie trwał w dniach od 05.09.2017 r. do
20.09.2017 r.
05.09.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków RPO WM
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Nabór będzie trwał od 05.09.2017 r.
do 20.09.2017 r.
05.09.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków PO WER
o skierowanie na szkolenie grupowe. Nabór będzie trwał od
05.09.2017 r. do 20.09.2017 r.
05.09.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków PO WER
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Nabór będzie trwał od 05.09.2017 r. do
20.09.2017 r.
05.09.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WM
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy. Nabór będzie trwał w dniach od 29.08.2017 r. do
01.09.2017 r.
29.08.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WM
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Nabór będzie trwał od 25.08.2017 r.
do 31.08.2017 r.
24.08.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków PO WER
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Nabór będzie trwał od 25.08.2017 r. do
31.08.2017 r.
24.08.2017 więcej
1234