2015-02-04

Harmonogram wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych

Harmonogram wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych

Załączniki

  20150220_marzec_2015.pdf 574,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20150423_II_kwartał_2015.pdf 636,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20150615_III_kwartał_2015.pdf 743,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20150917_IV_kwartał_2015.pdf 785,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20151208_I_kwartał_2016.pdf 728,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20160311_II_kwartał_2016.pdf 323,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20160603_III_Kwartał_2016.pdf 305,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20160908_IV_Kwartał_2016.pdf 740,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20170331_II_kwartał_2017.pdf 346,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20170630_III_kwartał_2017.pdf 366,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20170911_IV_kwartał_2017.pdf 367,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180202_I_kwartał_2018.pdf 344,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180312_II_kwartał_2018.pdf 411,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180605_III_kwartał_2018.pdf 525,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20180905_IV_kwartał_2018.pdf 537,38 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się