Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wybór oferty
Usługi szkolenia “Kurs dla operatorów żurawi
przeładunkowych (HDS)” – dla 4 osób bezrobotnych
27.11.2017 więcej
Wybór oferty
„II. Usługi szkolenia “operatora wózków widłowych
(jezdniowych)” – dla 25 osób bezrobotnych.”
18.09.2017 więcej
Wybór oferty
„I. Usługę szkolenia “operatora koparko – ładowarki kl.
III” – dla 15 osób bezrobotnych”
18.09.2017 więcej
Wybór oferty
na “Usługi szkolenia EDCL - Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych wraz z egzaminami uprawniającymi
do uzyskania certyfikatu ECDL STANDARD dla 32 osób
bezrobotnych”
15.09.2017 więcej
Wybór oferty na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
Wybór oferty na dostawę sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania
13.10.2016 więcej
Wybór oferty na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych
Pakiet szkoleniowy „Kurs prawo jazdy kategorii C, E (do
kategorii C)” oraz „Kurs kwalifikacji wstępnej
przyśpieszony dla kategorii C, C E, C1, C1 E”
18.05.2015 więcej
Wybór oferty na przeprowadzenie szkolenia okresowego
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim
03.11.2014 więcej
Wybór oferty na monitoring systemu alarmowego
Wybór oferty na monitoring systemu alarmowego
10.10.2014 więcej
Wybór oferty na dostawę gazu propan
Wybór oferty na dostawę gazu propan
03.06.2014 więcej