2014-03-19

Kontakt

 
Logo PUP   Logo EURES
 
 
Powiatowy Urząd Pracy
 
ul. Przasnyska 77 B
 
06-200 Maków Mazowiecki
 
 
 
pow. makowski
 
woj. mazowieckie
 
tel. 297172782, faks 297172782
 
 
 
 NIP 757-100-85-53
 
 
 
 
Uprzejmie informujemy, iż udzielamy odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące:
 
 
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”
 
 
 
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
• osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
• adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
• przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim obejmuje swoim zasięgiem:
  • Maków Mazowiecki (141101)
  • Czerwonka (141102),
  • Karniewo (141103),
  • Krasnosielc (141104),
  • Młynarze (141105),
  • Płoniawy-Bramura (141106),
  • Różan (141107),
  • Rzewnie (141108),
  • Sypniewo (141109),
  • Szelków (141110).