2014-03-20

Zestawienie środków trwałych

Zestawienie środków trwałych

 

Lp. Nr grupy Nazwa Wartość inwentarzowa
1. I Budynki i lokale 318 058,88
2. II Budowle 36 032,00
3. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 481 107,00
4. VI Urządzenia techniczne 16 517,00
5. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 46 628,40