2014-03-23

O nas

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim jest jednostką organizacyjną powiatu makowskiego powołaną do wykonywania zadań publicznych.
 
Podstawowym przedmiotem działalności Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w  szczególności w  zakresie:
  • polityki rynku pracy,
  • usług rynku pracy,
  • instrumentów rynku pracy,
  • rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.