Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia do 30 tys. EURO
Usługi szkolenia “Kurs dla operatorów żurawi
przeładunkowych (HDS)” – dla 4 osób bezrobotnych
15.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia do 30 tys. EURO
“I. Usługi szkolenia “operatora koparko – ładowarki kl.
III” – dla 15 osób bezrobotnych, II. Usługi szkolenia
“operatora wózków widłowych (jezdniowych)” – dla 25
osób bezrobotnych.”
06.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia do 30 tys. EURO
na “I. Usługi szkolenia “operatora koparko – ładowarki
kl. III” – dla 15 osób bezrobotnych, II. Usługi szkolenia
“operatora wózków widłowych (jezdniowych)” – dla 25
osób bezrobotnych.” - UNIEWAŻNIENIE
31.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia do 30 tys. EURO
na “Usługi szkolenia EDCL - Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych wraz z egzaminami uprawniającymi do
uzyskania certyfikatu ECDL STANDARD dla 32 osób bezrobotnych”
31.08.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert
na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
23.09.2016 więcej
Zapytanie ofertowe w związku z zamiarem wyłonienia firmy monitorującej
system alarmowy w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie
Mazowieckim z wysłaniem grupy interwencyjnej do monitorowania
obiektu po otrzymaniu sygnału alarmowego.
21.09.2016 więcej
Zapytanie ofertowe w związku zamiarem wyłonienia dostawcy gazu propan
do Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim
21.09.2016 więcej
Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia dla osób bezrobotnych
Pakiet szkoleniowy „Kurs prawo jazdy kategorii C, E (do
kategorii C)” oraz „Kurs kwalifikacji wstępnej
przyśpieszony dla kategorii C, C E, C1, C1 E”
23.10.2015 więcej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych
Pakiet szkoleniowy „Kurs prawo jazdy kategorii C, E (do
kategorii C)” oraz „Kurs kwalifikacji wstępnej
przyśpieszony dla kategorii C, C E, C1, C1 E”
07.05.2015 więcej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia okresowego
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim
22.10.2014 więcej
12