Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert
na zakup i dostawę serwera do Powiatowego Urzędu Pracy w
Makowie Mazowieckim
11.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia do 30 tys. EURO
Monitoring systemu alarmowego z wysłaniem grupy interwencyjnej
do monitorowanego obiektu po otrzymaniu sygnału alarmowego na
okres 24 miesięcy z wykorzystaniem istniejącej instalacji
alarmowej
01.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia do 30 tys. EURO
w związku z zamiarem wyłonienia dostawcy gazu propan do
Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim dla celów
grzewczych
25.09.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Szkolenia indywidualne „Kurs prawo jazdy kat. C, Kurs prawo
jazdy kat. E (do kat. C) oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona
w zakresie C1, C, C1 E, C E” - dla 9 osób bezrobotnych
05.07.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu
Pracy w Makowie Mazowieckim
22.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia do 30 tys. EURO
CELEM ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE: profilaktycznych
badań lekarskich pracowników PUP w Makowie Mazowieckim oraz
osób bezrobotnych kierowanych do odbycia stażu w PUP w Makowie
Mazowieckim
10.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia do 30 tys. EURO
Usługi szkolenia “Kurs dla operatorów żurawi
przeładunkowych (HDS)” – dla 4 osób bezrobotnych
15.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia do 30 tys. EURO
“I. Usługi szkolenia “operatora koparko – ładowarki kl.
III” – dla 15 osób bezrobotnych, II. Usługi szkolenia
“operatora wózków widłowych (jezdniowych)” – dla 25
osób bezrobotnych.”
06.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia do 30 tys. EURO
na “I. Usługi szkolenia “operatora koparko – ładowarki
kl. III” – dla 15 osób bezrobotnych, II. Usługi szkolenia
“operatora wózków widłowych (jezdniowych)” – dla 25
osób bezrobotnych.” - UNIEWAŻNIENIE
31.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia do 30 tys. EURO
na “Usługi szkolenia EDCL - Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych wraz z egzaminami uprawniającymi do
uzyskania certyfikatu ECDL STANDARD dla 32 osób bezrobotnych”
31.08.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się