2014-08-22

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

 

  1. Aby skorzystać z usługi należy kliknąć link Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołodowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (PSZ-OPWPC)
  2. Przed rozpoczęciem składania wniosku należy zapoznać się z regulaminem korzystania z www.praca.gov.pl.
  3. W kolejnym kroku należy wybrać urząd pracy, do którego zostanie złożony wniosek.

Złożenie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.