2014-03-20

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • ewidencja osób bezrobotnych oraz klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim,
 • ewidencja ofert pracy,
 • rejestr zwolnień grupowych,
 • rejestr skierowań do pracy,
 • rejestr wniosków w sprawie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • rejestr umów w sprawie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • rejestr wniosków w sprawie pożyczek na zorganizowanie dodatkowych stanowisk pracy,
 • rejestr wniosków na organizację robót publicznych,
 • rejestr umów zawartych na zorganizowanie robót publicznych,
 • rejestr skierowanych do pracy w ramach zorganizowanych robót publicznych,
 • rejestr wniosków na organizację prac interwencyjnych,
 • rejestr umów zawartych na zorganizowanie prac interwencyjnych,
 • rejestr skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych,
 • rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych,
 • rejestr wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • rejestr zawartych umów w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • rejestr zakładów pracy zatrudniających niepełnosprawnych na nowych lub oprzyrządowanych miejscach pracy,
 • rejestr wniosków do odbycia u pracodawcy przygotowania zawodowego,
 • rejestr umów do odbycia u pracodawcy przygotowania zawodowego,
 • rejestr skierowań na badania lekarskie,
 • rejestr skierowań osób na przygotowanie zawodowe,
 • rejestr zaświadczeń o odbyciu przygotowania zawodowego,
 • rejestr wniosków do odbycia u pracodawcy stażu,
 • rejestr umów do odbycia u pracodawcy stażu,
 • rejestr skierowań do odbycia stażu,
 • rejestr zaświadczeń o odbyciu stażu,
 • rejestr osób poszukujących pracy,
 • rejestr porad indywidualnych i grupowych.
 
Dane z rejestrów udostępnianie są na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)