2014-08-24

Uzupełnienie załączników do wniosku o rejestrację

 

 

  1. Aby skorzystać z usługi należy kliknąć link Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (PSZ-KRBU)
  2. Przed rozpoczęciem składania wniosku należy zapoznać się z regulaminem korzystania z www.praca.gov.pl.
  3. W kolejnym kroku należy wybrać urząd pracy, do którego zostanie złożony wniosek.

Złożenie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.