2016-01-27

Wniosek o dofinansowanie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

Zainteresowane osoby dofinansowaniem części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia proszone są o kontakt z Panią Barbarą Augustyniak tel.(29)7172782 wew. 43