2017-01-27

Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy

 

  1. Aby skorzystać z usługi należy kliknąć link Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania (PSZ-WPD)
  2. Przed rozpoczęciem składania wniosku należy zapoznać się z regulaminem korzystania z www.praca.gov.pl.
  3. W kolejnym kroku należy wybrać urząd pracy, do którego zostanie złożony wniosek.

Złożenie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.