2016-02-01

Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego


 

  1. Aby skorzystać z usługi należy kliknąć link Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby do 30 roku życia (PSZ-WBZAT)
  2. Przed rozpoczęciem składania wniosku należy zapoznać się z regulaminem korzystania z www.praca.gov.pl.
  3. W kolejnym kroku należy wybrać urząd pracy, do którego zostanie złożony wniosek.

Złożenie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.