2015-03-18

Zastępca Dyrektora

Elżbieta Leśniak
 
 telefon: 297172782 wew. 33
 
 
Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP należy w szczególności:
 

1) planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy PUP,

2) nadzór nad realizacją zadań określonych w art. 9 Ustawy,

3) nadzór nad sprawami BHP i PPOŻ,

4) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora PUP,

5) koordynuje realizację zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.